حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار: پس از اینکه استفاده از ابزارهای ارتباطی و فضای مجازی در جامعه رایج شد، جرایمی هم به طبع آن رواج یافت که یکی از این جرایم را می‌توان به حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار تلقی کرد.

در حقیقت ارتباطات در روش‌های متعدد جدای از مزایایی که به وجود آورده است سبب شده تا بنیان خانواده در بخش‌هایی مورد تهدید قرار گیرد، امروزه یکی از معضلات خانواده‌ها روابط نامشروع و خیانت به واسطه فضای مجازی یا تلفنی است.

حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار

حکم قضایی رابطه تلفنی با زن‌شوهردار

به لحاظ شرعی و قانونی روابطه نامشروع به دو دسته زنا و روابط نامشروع غیرزنا تقسیم شده است، رابطه تلفنی زن‌شوهردار جزو دسته روابط نامشروع غیرزنا است.

اعمالی که با عفت و عرف منافات داشته باشد همچون بوسیدن و گفتگوی غیرمتعارف بین زن و مرد نامحرم را رابطه غیرزنا می‌گویند. گفتگوهای غیرعرف متشکل از گفتگو با تلفن و به واسطه برنامه‌هایی همچون تلگرام،واتساپ، اینستاگرام و غیره به صورت نامشروع است.

برای مجازات رابطه نامشروع غیرزنا به لحاظ قانونی شلاق در نظر گرفته می‌شود و اگر این رابطه منجر به زنا و حضوری شود با در نظر گرفتن شرایط، حکم آن بیشتر از شلاق خواهد بود. به صورت کلی روابط نامشروع زنا دارای مجازاتی همچون شلاق و یا اعدام به دنبال دارند.

برای تشخیص روابطه نامشروع با در نظر گرفتن اعتراف دو نفر، گزارش پلیس، مدارک و شهادت شهود می‌تواند روابط غیرعرف را ثابت کند.

در خصوص روابط نامشروع غیرزنا این چنین عنوان شده است:

هر خانمی/ مردی در صورت مجرد و یا متهل بودن، به واسطه تلفن با مرد/ خانمی به صورت مکرر ارتباط داشته باشد و پیامک‌های عاشقانه، شوخی جنسی، ایمیل‌های زیاد با موضوع جنسی بین آن‌ دو رد و بدل شود به جرم رابطه نامشروع غیرزنا مرتکب شده‌اند.

رابطه تلفنی با زن شوهردار یا مجرد

براساس گزارشاتی که به واسطه مراجع متعدد حقوقی و یا خبری موجود است، در خصوص اصل موضوع با هم اختلاف نظر دارند.

در حقیقت از این نظر اختلاف دارند که رابطه یا زن شوهردار یا هر نامحرمی به صورت مجرد یا متاهل جرم است یا خیر؟ برخی دیگر از حقوقدانان این عمل را مورد بحث قرار داده و مصداق جرم را رابطه نامشروع با نامحرم تلقی می‌کنند.

در این صورت برای بررسی دقیق موضوع حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار یا نامحرم نخست باید جرم و مصداق بزه ارتباط نامشروع با نامحرم مورد بررسی قرار گیرد.

اکثر دادگاه‌ها این موضوع را جرم نمی‌دانند و لزوما در صورت احقاق بزه ارتباط نامشروع با نامحرم به صورت ارتباط فیزیکی بین زن و مرد نامحرم در نظر دارد.

اگر به صورت دقیق به ارتباط نامشروع زنا و ارتباط نامشروع غیرزنا بنگرید، براساس توضیحات ذکر شده حکم رابطه تلفنی با زن شوهردار به صورت واضح جرم نیست.

همچنین طبق آن چه که عرف جامعه است موضوع موردنظر تا به زنا ختم نشود جرم تلقی نمی‌شود.

اما این موضوع را باید در نظر بگیرید که اعتقاد به جرم نبودن ارتباط تلفنی و پیامکی مستمر بین زن و مرد نامحرم قادر است شبب سو برداشت افراد بی‌بند و بار شود. زیرا در اکثر مواقع هرآنچه که به صورت روابط تلفنی و پیامکی رد و بدل می‌شود، دارای پیام‌های عاشقانه و غیراخلاقی است.

رابطه تلفنی با زن شوهردار

ماده 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی

براساس ماده مذکور «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

این ماده یکی از موارد چالشی در این زمینه است که به تفسیرهای گوناگون و آرای متعدد و متناقضی شده است.

برخی معتقدند طبق ماده 637 نظریه جرم و قابل مجازات بودن ارتباط تلفنی با زن شوهردار و یا هر نامحرم که متاهل، مجرد و یا بیوه باشد تقویت می‌شود.

پیش از هرچیزی باید بدانید که معنای تقبیل، بوسیدن است و معنای مضاجعه، هم بستر شدن یا با هم خوابیدن است.

برای شرح خود ماده با در نظر گرفتن «یا» بین دو عبارت «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت» این ماده بیانگر اعمال زیر است:

 • ارتباط تلفنی که ناظر به ارتباط خارج از قلمرو کاری باشد.
 • ارتباط تلفنی متعارف در مردم که به طور معمول رایج است.

به بیانی شیواتر این ماده به مسائل غیراخلاقی و ابرازعلاقه اشاره دارد، چنین تفسیر و تشریحی به زبان ساده در خور اعمال مجازات جرم رابطه نامشروع است.

چند نظریه درباره رابطه تلفنی با زن شوهردار یا فرد نامحرم

در طی سالیان متمادی جلسات بسیاری برای نقد و بررسی مواد قانونی انجام گرفته است، در سال 1394 یکی از این بررسی‌ها صورت گرفت.

نظریات مشورتینظریات درباره رابطه تلفنی با زن شوهردار
نظریه مشورتی ۷/۳۰۲۲«صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید.»
نظریه مشورتی ۷/۳۴۹۲ مورخ ۸۸/۶/۸«ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.»
نظریه مشورتی ۷/۹۳۷ مورخ ۹۲/۵/۲۳صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد. زیرا به موجب ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجحه مثال زده شده است.

خوب است بدانید که فرآیند اکثریت دادگاه‌ها در مورد مواد و نظرهای متعدد این است که روابط نامشروع می‌تواند صرفا برخورد فیزیکی نباشد.

ماجرای حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار فقط به موارد بالا ختم نمی‌شود.

جزای رابطه تلفنی با زن نامحرم یا زن شوهردار

آیا اگر قرار بر مجازات رابطه تلفنی با زن شوهردار یا نامحرم در نظر گرفته شود، امکان استفاده از تلفن (به دلیل عدم تشخیص متعارف یا غیر متعارف بودن تماس تلفنی) وجود دارد؟

سوال‌های بالا را شاید در دسته سوال‌ها افراطی و یا سطحی‌نگرانه باید قرار داد و در نگاه حقوق‌دانان معرفی کرد.

بدیهی است که ارتباط با شخص نامحرم زمانی در دسته روابط نامشروع بخصوص روابط نامشروع غیرزنا قرار می‌گیرد که به صورت معمول با دفعات و زمان‌‌های مکرر صورت می‌گیرد.

به صورت دقیق‌تر اگر مکالمه در زمان‌های طولانی باشد و یا زمانیکه به صورت منطقی مکالمه آن‌ها منظقی نباشد و متعارف محسوب نشود، می‌تواند نشان‌دهنده جرم باشد.

در حقیقت تشخیص ابتدایی غیراخلاقی و نامشروع بودن مکالمات تلفنی با در نظر گرفتن طولانی بودن و یا غیرمنطقی بودن زمان مکالمه ممکن است.

حکم قضایی در این رابطه نمی‌تواند به این معنی باشد که استفاده از تلفن همراه می‌بایست برای عمومی افراد خطرناک باشد.

جزای رابطه تلفنی با زن نامحرم یا زن شوهردار

زمانی که برای رابطه تلفنی با زن نامحرم یا زن شوهردار، از مجازات صحبت به میان است مربوط به دو نفر است، باید بدانید که متاهل، مجرد یا بیوه بودن نمی‌تواند در مورد جرم اثرگذار باشد.

هرچند باید این موضوع را در نظر بگیرید که در صورت تاهل یکی از طرفین می‌تواند در تعیین مجازات، می‌تواند شدیدترین جزا و یا کامل‌ترین تاثیر مجازات را به دنبال دارد.

در هر صورت اگر فرض را براساس تلفنی با نامحرم در نظر بگیریم، هرکدام از طرفین رابطه به 99 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

هر یک از طرفین رابطه به دلیل خشونت و اجبار به چنین ارتباطی تن داده باشد از این نوع مجازات معاف خواهد شد و فقط فردی که خشونت و اجبار روا داشته باشد به لحاظ قانونی باید مجازات شود.

توجه کنید که ممکن است علاوه بر مجازات عنوان شده ممکن است مجازاتی اصلی تحت عنوان جرم ارتباط نامشروع، فقط متشکل از شلاق تعزیری باشد، این جزا از حبس و غیره برخوردار نیست.

با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مبحث بالا که در رابطه با حکم قضایی رابطه تلفنی با زن شوهردار است سبب می‌شود تا این جرم به دسته مجازات‌های درجه 6 بپیوندد.

ماده 23 قانون مجازات اسلامی

طبق ماده 23 قانون برای دادگاه این اجازه را صادر کرده است که برای افرادی که به جرم رابطه غیرمشروع با نامحرم مرتکب شده‌اند، با در نظر گرفتن شرایط در تناسب با جرمی که مرتکب شده‌اند به مجازات تکمیلی محکوم شوند.

به این معنا که با توجه به ماده 23، دادگاه می‌تواند فردی را که به قصاص، حد یا مجازات تعزیری از درجه 6 تا درجه 1 محکوم شده مجازات‌های زیر برای آن در نظر بگیرد.

 • منع از اقامت در یک محل یا محل های معین
 • منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
 • منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کاری معین
 • منع از حمل سلاح
 • الزام به تحصیل
 • اقامت اجباری در یک محل معین
 • انفصال از خدمات دولتی، اجتماعی و عمومی
 • منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت
 • انتشار حکم محکومیت قطعی
 • منع از خروج اتباع ایران از کشور
 • توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
 • الزام به خدمات عموم
 • منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
 • اخراج بیگانگان از کشور
 • الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

خیانت عاطفی (به انگلیسی: Emotional affair)، خیانتی است که در آن یکی از زوجین از نظر احساسی به شخص دیگری غیر از همسر خود علاقه‌مند می‌شود. فرد از صحبت‌کردن با شخص دوم لذت می‌برد و تمایل دارد که اوقات فراغت خود را هم با او بگذراند.

ویکیپدیا

مقالات مرتبط: خیانت چیست؟

ما برای کمک به شما و درک بهتر مفاهیم حقوقی و یا بررسی مشکلات خانوادگی در کنارتان هستیم، تا به شما در این زمینه کمک کنیم. مستروکیل با بررسی مشکلاتی در بطن جامعه قصد دارد شما را به افراد کاربلد در این زمینه معرفی کند.

4/5 - (10 امتیاز)

3 Comments

 • اگر زن شوهردار به دفعات ومکرررابطه نامشروع تلفنی بامردی نامحرم داشته باشددرصورتیکه باپرینت ازخط ایشان کلیه تماسها وپیامها عیان شودآیا رابطه نامشروع وخیانت نامیده میشود باتشکر

 • سوالی که همواره ذهن مرا درگیر کرده است آیا بدلیل انکار زن که پیامکها وتماسها چیز خاصی نبوده میتوان بدستور قضایی اصل پیامها یعنی متن را بدست آورد

 • سلام
  خسته نباشید
  یه مسئله ای رو میخواستم عنوان کنم
  راهنمایی کنید ممنون میشم
  خاستم بدونم ارتباط چتی
  ( تلگرام ، اینستاگرام)
  با زن متاهل و ارسال چند عکس از طرف زن ( عکس های معمولی و بدون روسری نه عکس های لختی)
  در این حالت فقط به صرف چت کردن ،
  شوهر اون زن میتونه شکایت کنه بخاطر چت و اسمس ؟
  و مجازات طرفین چی هستش ؟
  و اینک شوهر زن باید چه مدارک و مستنداتی داشته باشد تا دادگاه به شکایتش رسیدگی کنه ؟
  چت در اینستاگرام و تلگرام بوده
  و بعدش چند اسمس به زن ارسال شده با این مضمون که چی شده و چرا جواب نمی‌دی و این صحبت‌ها ، فحش و بی ادبی در کار نبوده….
  حالا زنه گفته که شوهرش شک کرده و دعوا کردن باهم و ممکنه پرینت سیم کارت بگیره و از این صحبت‌ها….
  اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *