تفاوت وکیل و کارشناس رسمی دادگستری چیست؟

سوالی که زیاد تکرار میشود این است که اصولا تفاوت وکیل و کارشناس رسمی دادگستری چیست، در ادامه مستروکیل به پاسخ این سوال میپردازد. تفاوت وکیل و کارشناس رسمی دادگستری چیست؟ وکیل فردی است ... Read More