فرق بیوه با مطلقه چیست؟

اگر زنی شوهر خود را به واسطه طلاق و یا مرگ از دست داده باشد بیوه است، اما گاهی زن همسر خود را فق به واسطه طلاق از دست می‌دهد نه به واسطه مرگ ... Read More

تفاوت وکیل و کارشناس رسمی دادگستری چیست؟

سوالی که زیاد تکرار میشود این است که اصولا تفاوت وکیل و کارشناس رسمی دادگستری چیست، در ادامه مستروکیل به پاسخ این سوال میپردازد. تفاوت وکیل و کارشناس رسمی دادگستری چیست؟ وکیل فردی است ... Read More