شرایط ثبت ازدواج موقت در دفترخانه: برای ثبت ازدواج موقت قانون و احکام دینی شرایطی را در نظر گرفته اند، برخی ترجیح می دهند صیغه موقت در شناسنامه آن ها اعمال نشود، این مورد به لحاظ قانونی مشکلی ندارد، اما زمانی که نیاز به اثبات ازدواج موقت باشد وجود مدرک الزامی است. در ادامه مستروکیل به بررسی شرایط صیغه موقت در دفترخانه می پردازد.

ثبت ازدواج موقت در شناسنامه امکان دارد؟

شرایط صیغه موقت در دفترخانه: اکثر مردم ازدواج موقت را با عنوان صیغه می شناسند، ازدواج موقت براساس قراردادی است بین زن و مرد که برای آن مدت معینی تعیین می کنند؛ با خواندن صیغه عقد میان زن و مرد ازدواج موقت ایجاد می شود.

در این نوع ازدواج زن فقط حق مهریه دارد و در صورت همخوابی با شوهر خود از حق نفقه و حق ارث برخوردار نمی شود.

اگر در زمان عقد شروطی این چنینی در نظر گرفته شود و مرد در آن زمان بپذیرد، پرداخت نفقه و حق الارث به زن واجب است.

شرایط صیغه موقت در دفترخانه
شرایط صیغه موقت در دفترخانه

ثبت ازدواج موقت

ازدواج موقت و ثبت این نوع ازدواج به صورت اختیاری است و معمولا فقط در موارد خاص و در صورت اجبار ثبت خواهد شد.

یکی از راه های شرعی برای افرادی که برای تامین نیاز جنسی خود قادر به ازدواج دائم نیستند، ازدواج موقت است.

به دلیل وجود مزیت و شرایط خاص با روابط نامشروع وم ناپسند تفاوت بسیاری دارد.

زنا سبب می شود تا بر روح و جسم افراد خطراتی حاصل شود، در صورتی که به علت شرعی و قانونی بودن ازدواج موقت و روابطه زن و مرد، هر دو نسبت به هم دارای مسئولیت هایی هستند که این امر موجب آرامش روحی و روانی در هر دو شخص می شود.

در واقع در ازدواج موقت، آزادی عمل زن و مرد نسبت به ازدواج دائم بیشتر است.

دوام و مدت ازدواج موقت براساس شرایط و خواسته دو طرف، قابل تنظیم است و ممکن است از یک ساعت تا چندین سال باشد که در این خصوص نیاز به ثبت ازدواج موقت نیاز است.

روش های مختلف ثبت ازدواج موقت (شرایط صیغه موقت در دفترخانه)

  • ثبت در دفترخانه: در این خصوص کلیه مراحل ثبت ازدواج دائم را دارد و بعد از فرآیند ذکر شده، ازدواج موقت در شناسنامه هر دو شخص ثبت خواهد شد.
  • به دلایل مختلف از طرف مرد و زن معمولا ازدواج موقت در شناسنامه ثبت نمی شود.
  • مراجعه به روحانیون: در این مورد روحانی می بایست دارای مهر و دفترچه باشد و به عنوان کارشناس دینی، ازدواج موردنظر را در دفترچه خود ثبت کند و به دست طرفین ازدواج بدهد. به این صورت ازدواج هیچ کجای دیگر ثبت نخواهد شد.

روش های باطل شدن ازدواج موقت

  • تمام شدن مدت تعیین شده در زمان عقد موقت
  • بخشیدن مدت باقی مانده از ازدواج موقت به وسیله مرد

زمانی که اختیار بخشیدن باقیمانده مدت زمان عقد به زن سپرده می شود، زن قادر است پس از بخشیدن آن بر خود عقد موقت را باطل کند.

ازدواج موقت (نکاح منقطع) چیست؟

در جامعه ازدواج موقت را با نام متعددی می شناسند که از جمله نام های رایج آن عبارت است از: متعه، ازدواج موقت، صیغه، صیغه موقت، صیغه محرمیت.

در برخی موارد به این نوع ازدواج ها ساعتی گفته می شود، به صورت یک ساعته، صیغه ساعتی شناخته می شود

براساس ماده 1075 قانون مدنی نکاح منقطع یا ازدواج موقت بدین صورت تعریف می شود:

«نکاح زمانی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد»

در ماده دیگری چنین عنوان شده است که می بایست مدت نکاح منقطع یا ازدواج موقت به صورت کامل مشخص شود.

ازدواج موقت در مقابل ازدواج دائم قرار گرفته است، از جمله مهم ترین تفاوت این دو نوع تعیین زمان در صیغه موقت است که در ازدواج دائم نیازی نیست.

در نوع ازدواج موقت اگر مدت زمانی تعیین نشود عقد موردنظر باطل است با این تفاسیر این نوع ازدواج در ازدواج دائم امکان ندارد.

برخی از فقها و استاتید در خصوص ازدواج های موقتی که زمان تعیین شده ایی ندارند و هدف اصلی آن ها شانه خالی کردن و نپذیرفتن مسئولیت و احکام ازدواج دائم باشد را غیرمنطقی می دانند.

می بایست در صیغه موقت ابتدا و انتهای آن تعیین شود، در صورت تعیین نشدن ابتدای مدت زمان جاری شدن صیغه ازدواج موقت تعیین می شود.

بعبارتی در صورت تعیین نکردن پایان ازدواج، ازدواج موقت به صورت کامل باطل خواهد بود.

در خصوص ازدواج دائم طلاق برای پایان در نظر گرفته شده است و برای ازدواج موقت بذل مدت تعیین شده است.

بذل مدت به این معنی است که زمانی که مرد تمایلی به ادامه این ازدواج نداشته باشد قادر است ادامه ازدواج موقت را به همسر موقت خود ببخشد.

شرایط نفقه در ازدواج موقت

قانون مدنی در ماده 1113 برای زن در ازدواج موقت حق دریافت نفقه را مشخص نکرده است.

در این نوع ازدواج اگر در زمان انجام عقد و یا بعد از آن با توافق طرفین شرایط موردنظر که پرداخت نفقه از سوی مرد به زن تعیین کنند و مرد آن را بپذیر انجام آن برعهده مرد خواهد بود.

اما در ازدواج دائم وظیفه پرداخت نفقه زن بعهده مرد است و این امر را قانون تعیین کرده است بعبارتی قانون در صورت عدم پرداخت نفقه در این ازدواج اجراهای کیفری و مدنی تعیین کرده است.

در ازدواج موقت زمانی که زوجین نسبت به نفقه سکوت کنند به این دلیل است که پرداخت نفقه وظیفه مرد نیست.

شرایط مهریه در ازدواج موقت

قانون مدنی در خصوص عدم تعیین مهریه در صیغه موقت با توجه به ماده 1095 این عقد باطل خواهد بود. در ازدواج دائم طرفین می توانند مهریه را در زمان عقد مشخص نکنند و یا حتی به صورت کلی مهریه ایی در نظر نگیرند.

زمانی که زن در مدت ازدواج موقت از دنیا برود، مهر وی ساقط نمی شود و اگر تا پایان مدت صیغه شوهر با وی نزدیکی نکند مهر را باید پرداخت کند، اما اگر شوهر پیش از نزدیکی باقیمانده زمان صیغه را ببخشد موظف است نصف مهریه را به زن پرداخت کند.

شرایط ارث زن در ازدواج موقت

براساس ماده 940 قانون مدنی، زن در زمان ازدواج موقت از همسر خود ارث نمی برد، فقط زمانی که عقد به صورت دائم باشد و زن ممنوع از ارث نباشد می تواند از مرد ارث ببرد.

در مقابل این موضوع برای مرد هم صدق می کند، بدین صورت که در زمان عقد موقت از همسر خود ارثی نمی برد؛ بعبارتی باید بدانید که این مسئله توافق نیست.

در چه مواردی ازدواج موقت باید ثبت شود

در حمایت از خانواده قانونگذار ازدواج موقت را براساس ماده 21 بدین صورت بیان کرده است:

ازدواج یا صیغه موقت مطابق موازین شرعی و قانون مدنی و زمانی که زن در آن زمان زن باردار شود، طرفین می بایست توافق نکنند و یا در حین عقد شرط تعیین کنند.

در موارد دیگر به ثبت ازدواج موقت نیازی نیست و در صورت جاری شدن صیغه، این امر محقق می شود .

البته این مورد مهم است، زمانی که در آینده به اثبات ازدواج موقت لازم باشد می بایست گواهی شهود وجود داشت باشد.

مدارک لازم برای ثبت ازدواج موقت

مدارکی که می بایست در زمان ازدواج موقت به همراه داشته باشید عبارت است از:

شناسنامه و کارت ملی زن و مرد و دو قطعه عکس 4*3.

در صورت اینکه زن، دوشیزه باشد باید کارت ملی پدر وی و به حضور پدر شخص در دفترخانه نیاز است.

زمانی که زن، مطلقه باشد می بایست طلاق نامه و یا گواهی فوت همسر سابق خود را همراه داشته باشد.

شرایط صیغه موقت در دفترخانه

زمانی که مرد و زن قصد داشته باشند ازدواج موقت خود را ثبت کنند می بایست به دفاتر ثبت ازدواج مراجعه کنند می بایست مدارک لازم را به همراه داشته باشند و که این مدارک اعم از کارت ملی، شناسنامه، عکس سه در چهار است.

اگر دختر خانم دوشیزه باشد حضور پدر وی به همراه کارت ملی الزامی است.

در صورت اینکه خانم طلاق گرفته باشد می بایست طلاق نامه یا گواهی فوت همسر سابق خود را در زمان ثبت عقد به همراه داشته باشد.

پایان رابطه در ازدواج موقت

پایان ازدواج موقت در صورت تمام شدن مدت زمان صیغه و یا بذل مدت(بخشین مدت زمان باقی مانده) از سوی مرد به زن باشد.

بذل مدت فقط در زمان صیغع موقت امکان پذیر است و پایان ازدواج دائم فقط به وسیله طلاق یا فسخ ممکن خواهد شد.

صیغه نامه هایی که در محضر تنظیم می شود بندی قرار دارد که در آن مرد به زن وکالت بذل مدت می دهد. در این مورد زن مهریه خود را می بخشد.

علاوه بر این زن می تواند در زمان اجرای صیغه موقت وکالت بدون شرط بخشیدن مهریه را بپذیرد.

زمانی که مرد به هر دلیلی اقدام به بذل مدت نکند و وظایف زناشویی را در این مدت انجام ندهد قادر است بذل مدت صیغه موقت را از دادگاه به صورت قانونی درخواست کند.

شرایط عده در ازدواج موقت: زمان عده در صیغه موقت

برخی معتقدند که خانم پس از تمام شدن مدت یا بذل مدت می تواند با مرد دیگری ازدواج موقت کند و این مسئله نیازی به عده نگه داشتن وی نیست.

مطابق ماده 1152 قانون، بذل مدت و یا پایان مدت صیغه برای خانمی که باردار نیست دو طهر بعبارتی دو پاکی پس از دو بار عادت ماهانه است مگر اینکه زن یائسه باشد و یا به دلایل پزشکی متفاوت عادت ماهانه نشود.

در این صورت عده شخص 45 روز خواهد بود و اگر زن باردار باشدا عده ایشان تا وضع حمل است.

اگر مرد در زمان صیغه فوت کند، عده زن چهارماه و ده روز است.

احکام فرزندان در ازدواج موقت: فرزندان حاصل ازدواج موقت

احکام فرزندانی که حاصل ازدواج موقت زن و مرد هستند در خصوص ارث، نفقه و حضانت دقیقا با ازدواج دائم تفاوتی ندارد.

و در این خصوص نفقه فرزندان به عهده پدر است.

حضانت فرزند تا 7 ساگی وظیفه مادر و پس از آن برعهده پدر است. در صورت فوت پدر و یا مادر سهم الارث هر فرزند مطابق قانون تعیین می شود و به وی تعلق می گیرد.

4/5 - (3 امتیاز)

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *