امروزه پرونده های بسیاری در خصوص تقسیم ترکه و مال افراد فوت شده وجود دارد که رسیدگی به آن ها دارای پیچیدگی های خاصی است و هر شخصی بدون دانش لازم قادر پیش برد آن نیست، به همین دلیل نیاز است در این پرونده‌ها از وکیل ارث کمک بگیرید. در این مقاله از مستروکیل به وظایف وکیل ارث به صورت کامل و جامع می پردازیم.

وکیل ارث کیست؟

اگر شخصی مال و اموالی داشته باشد، بعد از مرگ این مال (ماترک) به ورثه به ارث می رسد.

اموال شخص متوفی متشکل از دارایی مثبت و دارایی منفی شخص خواهد بود یعنی وراث در زمان پذیرش ماترک هم اموال و بدهی های شخصی متوفی را به ارث می برند.

باید بدانید که ورثه در مسائل مالی نماینده شخص متوفی بشمار می رود و به همین دلیل حق تصرف فوری در ترکه را داراست.

این تصرف در ابتدای امر زیر نظر اداره نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی است که برای انجام تکالیف قانونی دیگری خواهد بود.

هنگامیکه افراد از شخص متوفی طلب داشته باشند و یا حتی متوفی با توجه به اموال خود وصیتی داشته باشد، تصرفات مالکانه ورثه در ترکه مانند فروش و هبه از این قبیل نافذ نیست.

مگر اینکه اجازه بستانکاران و موصی‌له قصد کاری را داشته باشد، بعد از ادای دیون متوفی و حسب مورد اخراج مورد وصیت از آن باید در نظر داشت که با قوت شخص اموال ایشان به صورت قهری به وراث منتقل خواهد شد.

مالکیت ایشان بر اموال مزبور تا در زمان تادیه دیون وی و ادای حقوق دیگر، مالکینی متزلزل و غیرمستقر خواهد بود.

ورثه برای تقسیم ماترک بین خودشان باید گواهی انحصار وراثت داشته باشند.

وکیل ارث

انحصار وراثت چیست؟

برگه های قانونی صادر شده به وسیله مراجع ذی صلاح که دلالت بر تعیین وراث متوفی و سهم‌الارث آن ها را دارد را گواهی انحصار وراثت می گویند.

وصیت چیست؟

زمانی به عمل حقوقی وصیت گفته می شود که انشاء آن برای بعد از فوت انشاءکننده باشد.

اکثر انسان چه اینکه اموال و دارایی داشته باشند برای بعد از مرگ خود وصیت کرده و در خصوص تقسیم بخشی از امواد خود تصمیم گیری می کنند.

در مورد چگونگی کفن و دفن و یا در خصوص اعمال معنوی که تقاضا دارد بعد از مرگ فرزندانش در حق ایشان انجام دهند وصیت می کند. خوب است در خصوص اینکه چه وصیتی درست است و انواع وصیت و چگونگی تقسیم ترکه بین ورثه بیشتر بدانیم.

انواع وصیت نامه

  • عهدی
  • تملیکی

با در نظر داشتن ماده 826 قانون مدنی وصت تملیکی به وصیتی گفته می شود که منفعتی را پس از مرگ خویش از اموال خود برای اشخاص دیگری به صورت مجانا تملیک کند.

وصیت عهدی، در یان وصیت شخص یا اشخاصی برای انجام امور و یا تصرفاتی مامور می شوند.

وصیت تملیکی به صورت عقد معوض مانند بیع یا اجاره‌ی معلق به فوت در نمی آمد ولی شرط عوض در آن منافاتی با مجانی بودن وصیت نخواهد داشت.

آیا والدین می توانند فرزندان خود را از ارث محروم کنند؟

با در نظر گرفتن ماده 837 قانون مدنی هنگامی که کسی در وصیت خود یک یا چند نفر از ورثه خود را از مال یا ارث بجای مانده محروم کند، وصیت آن شخص نافذ نیست. و بعبارتی نظر مشهور بربطلان وصیت مذکور خواهد بود.

معمولا بین مردم رایج است و در زمان بروز مشکلی بین پدر و فرزندان، پدر فرزند خود را به محروم کردن از ارث تهدید می کند.

باید به این مورد توجه کنید که با توجه به قاون مدنی هیچ پدر مادری قادر نیست هیچ یک از فرزندان خود را از ارث محروم کند.

هنگامیکه در این خصوص وصیتی صورت گیرد آن صیت فاقدا اعتبار قانونی است و باطل خواهد شد و طبق قانون اجرا نمی شود.

تمام ورثه از اموال والدین خود سهم دارند به همین دلیل والدین عزیز باید به مورد توجه کنند که در خصوص اینکه اگر تمایل داشته باشند با یکی از فرزندان چیزی از اموال خود را ندهند و فقط به یکی از فرزندان کلیه اموال خود را بدهند، راه های قانونی من الجمله عقد قرارداد در غالب صلح عمری وجود دارد که قادر است این نوع عقود را به وسیله وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در امور ارث و ماترک منعقد کنند.

وکیل ارث

بعد از فوت شخص، وراث ابتدا وصیت شخص را مورد بررسی قرار می دهند زیرا برخی حتی نمی دانند که آیا وارث هستند یا خیر و نمی دانند که سهم الارث آن ها چقدر است.

به همین دلیل شخصی با عنوان وکیل ارث می تواند به صورت جدی در این زمینه به شما کمک کند و با مشاوره گرفتن از وی حقی از کسی ضایع نخواهد شد.

علاوه بر این انجام کلیه مراحل اداری در طول این فرآیند ممکن است سخت باشد که همگی به عهده وکیل ارث می باشند.

وراث چه کسانی هستند؟

وراث اشخصاصی هستند که بعد از مرگ فرد ترکه او به آن ها خواهد رسید. بعباتری می توان گفت هر شخصی که با متوفی رابطه خونی دارد در دسته وراث قرار خواهد گرفت.

به همین دلیل خویشاوندان نسبی همه وراث خواهند بود. علاوه برا این همسر فرد فوت شده نیز به عنوان یکی از ورثه شناخته می شود.

با در نظر گرفت قوانین ارث برای میراث طبقه بندی هایی صورت می گیرد که این طبقه بندی به صورت زیر خواهد بود:

طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان ونوه ها همه در این طبقه قرار خواهند گرفت.

طبقه دوم: پدر بزرگ، مادربزرگ، خواهران و برادران در این طبقه هستند، نکته ایی که باید در نظر بگیرید این است، زمانی که همه‌ی خواهران و برادران وی فوت شده باشند، فرزندان آن ها در این طبقه بندی قرار می گیرند

طبه سوم: اکثر فامیل ها همچون خاله، عمو، دایی است که در این طبقه قرار دارند، هنگامیکه این افراد فوت کنند، فرزندان آن ها در طبقه جای خواهند گرفت.

همسر شخص متوفی در هر صورتی وارث است.

لازم است بدانید که کلیه قوانین مربوط به ارث زوج و زوجه متفاوت است.

قابل ذکر است که اگر یکی از افرد یکی از طبقات زنده باشد، اشخاص طبقه بعدی در گروه وارث قرار نمی گیرند.

وکیل متخصص در ارث

بعد از مطالعه وصیت اولین اقدامی که باید انجام شود، انحصار ورثه است.

این عمل برای تقسیم ارث ضروری خواهد بود، بعد از انحصار وراثت است که مشخص می کند هر یک از وراث دارای چه سهم‌الارثی است.

در همین قسمت است که وجود وکیل متخصص ارث امری واجب و ضروری است.

وراث به وکیل ارث مراجعه می کنند و از ایشان می خواهند که اقدامات مرتبط به انحصار وراثت را انجام دهند.

اگر وراث بدون کمک از وکیل ارث قصد داشته باشند به این مسائل رسیدگی کنند کاملا امری غیرمنطقی است و قطعا امور به کندی پیش خواهند رفت.

فرآیند اداری این مسائل زیاد و خسته کننده است، به فردی متخصص لازم است که به این مسائل بپردازد و آن ها را به درستی پیش ببرد.

از جمله سایر کسانی که قادر هستند برای انحصا وراثت اقدام کنند، طلبکار متوفی می باشد.

این اشخاص قادر هستند از وکیل متخصص ارث برای باز پس گیری خود از ترکه کمک بگیرند.

وکیل ارث چه وظایفی دارد؟

وکیل ارث چه وظایفی دارد؟

وکیل ارث مسلط به کلیه قوانین خاص و عام اشت و می تواند از سریع ترین روش های پیش رو به موکل خود در این باره کمک صادقانه بکند و از ارث، موانع ارث، نحوه تقسیم ارث و سایر مراحل مربوطه به موکل آگهی برساند.

بهترین وکیل تقسیم ارث چه وظایفی دارد؟

وکلای امروزی در پرونده های مختلف کار و کالت می پذیرند. ممکن وکیل دادگستری به کلیه پرونده های حقوق، مالیاتی و خانواده رسیدگی کرده باشد.

اما وکیل انحصار وراثت یا وکیل تقسیم ترکه در اصل به صورت حرفه ایی به مسائل پیرامون این موضوع اشراف کامل داشته و به صورت تخصصی این امور را انجام می دهد.

موانع ارث چیست؟

موانع ارث و میران از جمله مسائل مربوط به آن می باشد در این امر می توانند سبب محرومیت وارث از ارث شده که مهم ترین مانع ارث امروزه موضوعیت داشته که عبارت است از:

  1. کفر،
  2. قتل،
  3. لعان،
  4. زنازادگی

کفر مانع ارث میشود؟

با در نظر گرفتن قوانین کشور ایران، کافر نمی تواند از شخص مسلمان ارثی دریافت کند منظور از کافر شخصی است که مسلمان نیست، بعبارتی فرقی نمی کند که این کافر صاحب کتاب باشد و یا خیر به هر صورت از ترکه و یا اموال به جای مانده مسلمان ارثی به او نخواهد رسید.

در مقابل فرد مسلمان می تواند از کافر ارث ببرد اگر در بین کلیه ورصه متوفی یک مسلمان باشد همه ترکه یا اموال شخص متوفی به او تعلق خواهد گرفت و اهمییتی ندارد که این شخص در کدام یک از طبقات ارث قرار گرفته است.

در هر صورت به علت محرومین بقیه از ارث این فرد مسلمان تنها شخصی است که وارث خواهد بود.

قتل مانع ارث میشود؟

یکی دیگر از عوامل اصلی مانع ارث اشخاص محسوب می شود، هنگامیکه که مورث به وسیله یکی از ورثه خود به قتل رسیده باشد، قاتل از ارث محروم می شود.

البته قتل مورث بایدا از نوع عمد بوده باشد و به همین دلیل اگر در مقام دفاع از خود حاضر شود مانع ارث بردن نخواهد شد.

لعان مانع ارث میشود؟

لعان به این معنی است که مرد، همسر خود را به عمل زنا متهم کند و در صورت وجود فرزند ادعا کند که فرزند اذعان او نیست ولی نتواند این ادعا را اثبات کند، در این مورد باید 4 مرتبه خدا را بر صحت ادعای خود شاهد بگیرد و همسر و باید متعاقبا خدا را بر دروغ ادعای همسر شاهد بگیرد.

بعد از این زن و مرد بر هم حرام شده و اصطلاحا عمل لعان صورت گرفته و از هم ارثی طلب ندارند و فرزند آن از پدر ارثی نخواهد داشت.

فرزند از خویشاوندان پدری هم ارثی نخواهد داشت اما از مادر و اقوام مادر ارث طلب دارد.

زنازادگی مانع ارث میشود؟

این مورد یکی از مواردی است که سبب محرومیت افراد از ارث می شوند به همین سبب فرزند متولد شده از مرد یا زن زانی ارثی دریافت نخواهد کرد، پدر و مادر هم نمی توانند وارث فرزند نامشروع خویش باشند.

مهر و موهم ترکه چیست؟

مهر و موم ترکه به این معنی است که شخص متوفی اگر اموالی داشت باشد برای جلوگیری از، از بین رفتن این اموال اقدامتی برای حفظ و نگهداری آن ها صورت می گیرد که به این اقدامات مهرو موم ترکه گفته می شود.

مهر و موم به این معنی است که محافظت و نگهداری از اموال شخص متوفی تا زمان تعیین تکلیف انجام می گیرد.

پس از آنکه شخص فوت شده اولین اقدامی که برای جلوگیری از حیف و میل احتمالی اموال وی متصور است مهر و موم ترکه می باشد.

تقسیم ترکه چیست؟

در صورت اینکه ورثه زیاد باشند هریک از آن ها قادر است از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایرین داشته باشد.

نسبت به درخواست تقسیم ترکه زمان جار ی نیست و اشخاص ذینفع می باشد و در هز زمانی می توانند که در خواست تقسیم مال را داشته باشند.

تقسیم از ذینفعی به جز ورثه هم قابل قبول است و یا کسی که به نفع او وصیت شده و یا قیم محجور است.

مهجور به شخصی گفته می شود که قادر به تقسیم نیست مانندا کودکان، در این بین قیمی برای اون در نظر گرفته می شود و برای شخصی که غایب است امین و یا قیم تعیین می شود.

درخواست تقسیم به صورت کتبی که متشکل از نام و مشخصات متوفی و ورثه و اشخاص دیگر است که ترکه باید بین آن ها تقسیم شود.

برای تقسیم اموال به چه دادگاهی باید درخواست داده شود؟

دادگاه صالح بر امور ترکه با دادگاه قسمتی است که آخرین اقامتگاه متوفی در خور آن دادگاه می باشد و اگر متوفی در ایران مکانی برای زندگی نداشته باشد، دادگاهی صالح است که اموال متوفی در آن قرار بگیرند و اگر اموال وی مقرر باشد محل صالح دادگاهی است که مال غیر منقول او در آن باشد.

زمانی که چند مال غیرمنقول داشته باشد، دادگاهی صالح است که با در نظر گرفتن سایر دادگاه ها زودتر اقدام کند.

تقسیم ترکه در صورتی که متوفی دارای چند همسر (زوجه) باشد چگونه است؟

زمانی که شخصی فوت کند و بیش از یک همسر و یا زوجه دائم باشد هر یک از زن ها می تواند از اموال درخواست تقسیم ترکه را خواسته که در این صورت همه زن ها 1.8 از کل اموال را به ارث خواهد برد.

آیا درخواست تقسیم ترکه مهلت دارد؟ وکیل ارث چه باید بکند؟

با در نظر گرفتن ماده 302 قانون امور حسبی با توجه به در خواست تقسیم ترکه مرور زمان جاری نیست و اشخاصی که حق دارند می توانند در هر زمانی درخواست تقسیم ترکه داشته باشند.

یکی از معایب دیر اقدام کردن این است که اگر یکی از وراث فوت کند برای او هم باید انحصار ورثه ایی انجام شود و گواهی اخذ شود تا قادر باشند اموال را تقسیم کنند.

تقسیم ارث با گواهی انحصار وراثت متفاوت است؟

تقسیم ارث با گواهی انحصار وراثت متفاوت است؟

باید بدانید که انحصار وراثت به معنی تقسیم مال نیست، برگه ایی قانونی است که به وسیله شورای حل اختلاف صادر شده باشد و در آن متوفی، تاریخ فوت و اسمی وراث و مقدار سهم هر یک از ورثه را با در نظر گرفتن قانون مشخص می کند.

در نهایت فقط سهم و ارث مشخص می شود و سایر تقسیم ارث صورت نمی گیرد. داشتن گواهی انحصار وراثت اولین گام برای آغاز مراحل تقسیم ترکه است.

Rate this post

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *