وکیل نفقه خوب: نفقه متشکل از کلیه نیازهای متعارف و مناسب با وضعیت زن از جمله مسکن، البسه، نان و اثاث منزل، هزینه های بهداشتی و درمانی می باشد، که شوهر وظیفه دارد آن ها را تهیه کند. برای دریافت نفقه از شوهر می توانید با وکیل نفقه مشورت کنید و با کلیه قوانین در این باره آشنا شوید.

وکیل نفقه زن

نفقه زن یکی از مسائلی است که بعد از ازدواج به زن تعلق می گیرد و شوهر باید برای رفع کلیه نیازهای زن همچون خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه موظف به پرداخت هزینه آن است.

به صورت کلی تامین هزینه های خانواده متشکل از کلیه مخارج زوجه دائم به عهدی شوهر است و زوجه در این حزوه هیچ تعهد و مسئولیتی ندارد هرچند از ثروت فراونی برخوردار باشد.

به همین دلیل شوهر حق ندارد از تامین کلیه هزینه های شخصی زن به دلیل دارا بودن و بی نیاز بودن زن اجتناب کند این حکم در حقوق ایران بی تردید انجام خواهد شد.

نفقه از حقوق مالی زن است و تعیین نفقه زن براساس شان زن و همچنین وضعیت مالی مرد ارزیابی خواهد شد.

ماده 1107 قانون مدنی نشان دهنده این مسئله است که نیازهای زن با در نظر گرفتن وضعیت او در زندگی و جامعه خواهد بود که این نیاز برای افراد قابل تغییر است.

به عنوان منثال زمانی که زن دچار بیماری و یا نقص عضو شود مرد وظیفه دارد یک خادم برای همسر خود در نظر بگیرد.

موارد مشخص شده در ماده 1107 قانون مدنی منحصر به فرد است و در آن عنوان شده که با توجه به شرایط و محیط و وضعیت جسمانی زن قابل تغییر است.

تعیین میزان نفقه به وسیله عرف جامعه انجام می شود و ملاک ثابتی برای تعیین آن حتی در قانون در نظر گرفته نمی شود.

باید به گونه ایی باشد که زن قادر باشد به زندگی خود بدون شوهر ادامه دهد.

با توجه به حکم کلی قانون دادن فقه به صورت یک تکلیف برای شوهر عنوان شده است که در برابر تمکین زن این تکلیف مستقر می شود.

وکیل نفقه

نفقه چیست؟

نفقه متشکل از کلیه نیازهای متعارف زن که مبنی بر عرف برای ادامه زندگی ضروری و لازم است.

برای مصال هزینه‌های درمان و بیماری، مسکن، خوراک و پوشاک، خادم زمانی که به واسطه نقصان یا مرض جز نفقه محسوب می شود.

در عقددائم پرداخت نفقه به عهده مرد است.

کلیه هزینه های زندگی مرد به لحاظ شرع اسلام به عهده مرد است و دادگاه هی خانواده معمولا در این مورد حساسیت های زیادی دارند.

کلیه این موارد باد در شان زن باشد و در صورت تهیه نکردن زن به دادگاه می تواند شکایت کند.

زمانی که زن شاغل است و درآمدی برای خود دارد باید مرد شرایط زندگی را فراهم کند.

مهارت اصلی وکیل نفقه از اهمییت بسیار زیادی برخودرار است و شما در زمان دریافت نفقه به این وکیل نیاز دارید.

باید به درستی مهارت وی را در نظر بگیرید و دقت داشته باشید که پرونده شما با توجه به ویژگی های و مشخصاتی که دارد باید توسط وکیلی حرفه ایی پذیرفته شود.

در این صورت شما با خیالی آُوده در زمان کم می توانید نفقه دریافت کنید.

مهم ترین مواردی که با نفقه زن مرتبط است تمکین است زمانی که زن شوهر خود را تمکین نکند، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.

چگونگی مطالبه نفقه زن

زمانی که شوهر از پرداخت نفقه زن خود خودداری کند و یا حتی ناتوان در پرداخت باشد و امکان الزام وجود نداشتهب اشد، زن برای نفقه گرفتن باید دادخواستی بر اساس مطالبه نفقه زن به دادگاه بدهد، پس از دادخواست در اول کار دادگاه به کمک کارشناسان مقدار نفقه را که به زن تعلق می گیرد را تعیین کرده و سپس این نفقه تایید می شود و شوهر او باید تمام آن را پرداخت کند.

برای تعیین و تشخیص حدود نفقه راه حل ثابتی وجود ندارد و میزان نفقه برای هر زن قابل تغییر است و شخصی نمی تواند برای نفقه زن مقدار ثابتی مشخص کند.

زن می تواند از شوهرش به علت ترک انفاق شکایت کده و اگر مرد توانایی پرداخت نفقه زن را نداشته باشد، زوجه قادر به گرفتن حکم جلب شوهرش را دارد و می تواند کلیه دارایی شوهر خود را توقیف کند.

نکاتی در خصوص نفقه

هنگامی که زن برای گرفتن نفقه به دادگاه رجوع می کند، مرد می بایست در دادگاه عدم این مسئله را اثبات کند.

زمانی که پس از تعیین نفقه و صدور حکم شوهر در عرض 6 ماه نفقه را پرداخت نکند، مستند بر این مورد مصادیق عسر و حجر است و به زن حق طلاق تعلق می گیرد.

کلیه مراحل قانونی برای مطالبه نفقه باید طی شده و در ابتدا زن دادخواست خود را ثبت کرده و بعد در دادگاه میزان نفقه تعیین کرده سپس به مرحله اجرا وارد شده و زمانی که مرد در مرحله اجرا نفقه زوجه را نپردازد زن با تکیه بر این مورد قادر است حق طلاق داشته باشد.

زمانی که مرد از وضعیت مالی خوبی برخوردار نباشد و قانون نفقه زن و فرزند را برعهده مرد بگذارد، نفقه زن مهم تر از هر مسئله ایی در دادگاه بررسی می شود.

زمانی که زن در گذشته نفقه ایی از همسر خود دریافت نکرده باشد این مورد را می تواند از همسر خود طلب کند.

زمانی که مرد ورشکسته یا فوت شده باشد، زمانی که اموال مرد برای پرداخت دیون او به طلبکاران و پرداخت نفقه زن کافی نباشد، نفقه زوجه واجب تر و مقدم تر از هر دین دیگری است که اصطلاحا حقوق نفقه یک طلب ممتاز است.

زمانی که زن در منزل شوهر خود زندگی کند قادر نیست از او درخواست نفقه کند، زمانی که چنین شود باید زن برای پراخت نکردن نفقه از سوی همسر دارای دلایل موجهی باشد.

شرایط استحقاق نفقه زن

براساس ماده 1106 قانون مدنی نفقه زن در عقد دایم به عهده مرد (زوج) است و باید آن را پرداخت کند.

در ازدواج موقت زن هنگامی می تواند ادعای نفقه کند در حین عقد این شرط ذکر شده باشد.

در حالت کلی نفقه در عقد دائم به زوجه تعلق خواهد گرفت.

براساس ماده 1108 قانون مدنی اگر زنی مشکل شرعی نداشته باشد و وظایف زناشویی خود را انجام ندهد، نفقه به وی تعلق نمی گیرد و این تکلیف از عهده مردم ساقط می شود.

مدارک لازم برای مطالبه نفقه زن

مدارک لازم برای مطالبه نفقه زن

 • داشتن کارت ملی
 • دارا بودن شناسنامه
 • در دست داشتن سند ازدواج
 • زن باید بتواند ثابت کند که مرد به او نفقه ای پرداخت نکرده

فواید داشتن وکیل نفقه زن

 • در ابتدا باید از وکیل خانواد راهنمایی بگیرید، بعد به او وکالت دهید که بتواند کارهای شما را پیگیری کند و در این مورد نیازی به حضور شما در دادگاه نخواهد بود.
 • با داشتن وکیل نفقه، زمان دادرسی کم خواهد شد.
 • زمانی که نفقه تعیین شود و حکم اجرا شود مرد وظیفه دارد که آن را پرداخت کند، در غیر این صور وکیل قادر است جلب شوهر زن را دریافت کند.
 • زمانی که زوج قصد پرداخت نفقه زوجه را نداشته باشد؛ وکیل خانواده قادر است کلیه دارایی های مرد را توقیف کند.
 • زمانی که زن قصد ادامه زندگی با مرد را نداشت باشد وکیل نفقه زن و خانواده قادر است به آسانی و تکیه بر نپرداختن نفقه حق طلاق را به زن بدهد.

ویژگی بهترین وکیل نفقه

 • هر کدام از وکلا در حوزه خاصی فعالیت می کنند و شما باید برای انتخاب هر کدان از آن ها بهترین انتخاب را داشته باشید.
 • بی شک برای انتخاب بهترین وکیل در حوزه نفقه باید بهترین وکیل را مدنظر داشته باشید.
 • برخی از اصلی ترین موادی که در زمان انتخاب وکیل باید به آن دقت کنید عبارت است از:
 • باید به خوبی وکیل خانواد را بررسی کنید. وکیل در حوزه دریافت نفقه متخصص باشد بسیار مهم است.
 • وکیل باید به خوبی با هر کدام از قوانین و اصولی در خصوص دریافت نفقه وجود دارد باید اطلاعات لازم را داشته باشد تا از آن ها استفاده کند.
 • هزینه ایی که وکیل از شما دریافت می کند باید مبنی بر اصول مشخص شده باشد و شما باید به خوبی آن را زیر نظر داشته باشید.
 • بعضی از وکیلان که هزینه زیادی دریافت می کند را باید از لحاظ تجربه و شهرت به خوبی بررسی کنید.
 • تعداد پرونده هایی که وکیل قبول می کند باید به خوبی زمان انتخاب بهترین وکیل را در نظر بگیرید.هرچه که وکیل پرونده های بیشتری داشته باشد بی شک دارای توانایی بالایی در این زمینه خواهد بود.
 • شهرت وکیل را باید به خوبی در نظر بگیرید تا در نهایت بتوانید پرونده خود را به بهترین وکیل بسپارید.
 • یکی دیگر از وظایف رازدار و مورد اعتماد بودن وکیل است که به شما در فرآیند پرونده کمک می کند.
ویژگی بهترین وکیل نفقه

نفقه پس از پایان زوجیت

پس از فوت زوج (مرد) باید عده وفات شوهر را نگهدارد، قاعدتا زمانی که زن در مدت عده است براساس قانون نفقه از اموال متوفق (زوج) پرداخت می شود و اگر متوفی مالی نداشته باشد از اموال نزدیکان مرد نفقه به زوجه (زن) تعلق می گیرد.

نفقه در طلاق رجعی

در زمان طلاق رجعی پس از اجرای صیغه طلاق در زمان عده به زن نفقه تعلق خواهد گرفت،براساس قانون در طلاق رجعی که مرد در زمان عده زن حق رجوع دارد و وظیفه پرداخت نفقه را دارد مگر اینکه طلاق رجعی در حال نشوز زن قرار بگیرد.

نفقه طلاق بائن

در طلاق بائن برخلاف طلاق رجعی زوج در زمان عده طلاق حق رجوع به زوجه را نخواهد داشت، با این اوصاف زن حق نفقه نخواهد داشت و عملا طرفین حق و حقوقی به هم ندارند.

نفقه در فسخ نکاح

پس از فسخ نکاح در شرایط فسخ در قانون ذکر شود عملا رابطه زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم قطع شود که در این حال نفقه به زوجین تعلق نمی گیرد.

نفقه فرزند پس از طلاق

مبلغ نفقه فرزند در دادگاه خانواده با در نظر گرفتن وضعیت فرزند به لحاظ موقعیت اجتماعی و شرایط سنی و همچنین نیازهای روزمره مشخص می کنند.

 • نکته اول: زمانیکه شروط ضمن عقد ذکر شده باشد که در صورت واگذاری حضانت فرزند به مادر تامین مخارج با مادر خواهد بود در اینجا پدر وظیفه ایی در قبال پرداخت نفقه فرزند نخواهد داشت.
 • نکته دوم: زمانیکه مادر به صورت داوطلبانه هزینه زندگی فرزند را برای زمان مشخصی تامین کند به این معنی نیست که وی وظیفه ایی در این باره دارد و می تواند در هر زمانی که خواست پرداخت نفقه فرزند را از پدر بخواهد.
 • نکته سوم: زمانیکه پدر فوت کند حضانت فرزند بعهده مادر خواهد بود اما پدربزرگ پدری هم وظیفه دارد تا مخارج زندگی کودک را پرداخت کند.

نفقه طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانوادهٔ پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه «نیست».

ویکیپدیا
Rate this post

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *