وکیل ملکی: یکی از تکراری ترین دعاوی حاضر در محاکم دعاوی املاک است که دلیل عمده واصلی افزایش این دعاوی کمک نگرفتن از تخصص وکلای دادگستری مجرب در این حوزه است. در ادامه به بررسی و آشنایی با بهترین وکیل ملکی و نکات کلیدی در دعاوی مرتبط با املاک میپردازیم .

وکیل ملکی چه کسی است؟

وکیل ملکی چه کسی است؟

واضح است با در نظر گرفتن دعاوی املاک وکلای مجرب در این حوزه تخصص و تجربه کافی در این زمینه را دارند.

مشخص است با کوچکترین ایراد در تنظیم دادخواست ممکن است هزینه دادرسی و همچنین زمان را از دست بدهید.

به همین دلیل با در نظر بگیرید دعاوی املاک بسیار گسترده بوده و استفاده از وکیل متخصص دعاوی املاک راه را بری احقاق حق هموار می کند.

برای مثال شخصی که برای تاسیس شرکت تولیدی اقدام یم کند برای اخذ تسهیلات مجبور است ملکی را در رهن بانک قرار دهد؛ این طرز فکر در خصوص گرفتن ملک به عنوان وثیقه نادرست می باشد که عواقب آن نه فقط سبب ایجاد تورم بدون منطق در بازار مسکن شده بلکه مانع های بسیاری را در زمینه کسب و کارها و شرکت های تولیدی ایجاد می کند.

در اکثر کشورها برای اعطای تسهیلات بانک ها محصولات تولید شده کارخانه را پیش خرید کرده و به عنوان وثیقه در رهن خود قرار می دهد.

در زمان پذیرش محصولات تولیدی کارخانه به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات بانک ها خود با عنوان ناری در سوددهی شرکت نظارت مستمر داشته و نه فقط تمایل به خرید ملک کم می شود بلکه سرمایه گذاری در این قسمت به سمت تولید سوق می یابد.

نکات کلیدی ملکی

در قراردادهای مرتبط با املاک می بایست بررسی کنید که آیا در قرارداد شرط داوری قرار داده شده است یا خیر؟ زمانی که در قرارداد شرط داوری وجود داشته باشد هرگونه اقدام در اجرای تعهدات این قرارداد باید از طریق نهاد داوری حل شود.

مالک اصلی و اولیه ملک را شناسایی کنید تا در اکثر دعاوی املاک می بایست مالک طرف دعوی قرار بگیرد ؛ هرچند ممکن است نام ایشان در دعوی ذکر نشده باشد.

باید بررسی کنید که ملک موقوفه نبوده و یا اگر مربوط به خانه های مسکن مهر باشد مالکیت زمین مشخص گردد.

طرح دعاوی باید علیه کلیه ایادی قبلی صورت گیرد و منظور از ایادی اشخاصی هستند که در گذشته ملک را خرید و فروش کرده تا به آخرین خریدار برسد.

بررسی کنید که قرارداد با وکالت تنظیم شود و یا شخصی اصالت آن را تنظیم کند.

نکات کلیدی ملکی

بیشترین دعاوی املاک

با در نظر گرفتن تمایل به سرمایه گذاری در بخش املاک بیشترین دعاوی مربوط به املاک در زمینه پیش فروش است.

این امر مبنی بر افزایش شدید مواد اولیه در ساخت و ساز است. اکثر سازندگان املاک نیز با مشکلاتی مواجه هستند و اکثر قراردادهای پیش فروش هم به این دلیل و با تاخیر روبه رو می شود.

مشارکت در ساخت

در این موارد قراردادهای شخصی به عنوان مالک و فردی دیگر به عنوان سرمایه گذاری و سازنده توافق کرده و سازنده تعهداتی در ساخت دارد که در مقابل آن مالک تعهد دارد که بخشی از مالکیت خود را به سازنده منتقل کند.

ویژگی های وکیل متخصص امور املاک

برای بررسی ویژگی های وکیل ملکی باید توجه کرد که وکیل املاک سابقه زیادی در دعاوی مرتبط با املاک دارد؛ زیرا تجربه در این گرایش از علم حقوق بسیار با اهمییت است زیر همانطور که مشخص است دعاوی مرتبط با املاک از جمله دعاوی پرهزینه و بسیار مهم است و با توجهب ه افزایش قیمت های املاک موضوع دعایو مربوطه بسیار ارزشمند است.

واضح است هرچقدر تجربه وکیل متخصص ملکی در این دعاوی بیشتر باشد نحوه دفاع دقیق تر و کامل تر خواهد بود.

قوانین مرتبط با دعاوی ملکی در زمینه دادگاه باید بیان شود، قالب دعاوی ملکی در دادگاه عمومی و حقوقی محل وقوع ملک، ثبت و رسیدگی می شود.

در مواردی اداره ثبت اسناد و املاک اقداماتی در زمینه دعاوی ملکی به انجام رساند و یکی از مواردی که اداره ثبت اسناد و املاک لازم است ورود کند مباحثی در زمینه تعیین و تکلیف افراز و یا عدم افراز اموال مشاعی است که دارای سابقه ثبتی است.

مطابق قانون اداره ثبت باید در این خصوص تعیین و تکلیف کند که ملک مشاعی قابل افراز خواهد بود یا خیر؟

ویژگی های وکیل متخصص امور املاک

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل

مباحثی در زمینه دعاوی املاک بسیار وسیع است که برخی از آن ها به صورت زیر بیان می شود.

گستره این دعاوی متشکل از قراردادهای پیش فروش، سرقفلی، حق کسب و پیشه، دعاوی مالک و مستاجر، مطالبه اجرت المثل، خلع ید و رفع تصرف از املاک است.

واضح است صرف رجوع به مسائلی برای انجام امور وکالتی کافی نیست و توصیه می شود ضمن مشارکت با وکیل لکی و بهره گیری موثر از تخصص و تجربیات ایشان موضوع دعاوی خود را پیگیری کنید.

اهمییت مراجعه به وکیل ملکی

در اکثر حقوق مالی که سبب جابجایی ضرر و زیان، سود و منفعت اشخاص شود؛ به حضور وکیل ملکی نیاز است.

نحوه و چگونگی طرح دعوا دارای اهمییت بالایی است که در فرآیند دادرسی و در تعیین محدوده حقوقی اصحاب دعوا اثر زیادی دارد و در حقیقت به مثابه پی است.

به همین دلیل برای اینکه دعوا در فرآیند و روال دچار مشکلی ناخواسته و ناشی از بی تجربگی نباشد ملزم به پی ریزی و پیگیری موضوعات و دعاوی ملکی از سوی فردی متخصص است.

زمانی که شخصی ملکی را تصرف کند این وکیل ملکی متخصص می باشد که باید تشخیص دهد که دعوای حقوقی تصرفی عدوانی را یا کیفری مطرح کند.

به علت وجود قوانین متعدد در این زمینه، وکیل ملکس قادر است مبنای ارزش معاملات املاکی را تشخیص دهد و اوست که می تواند کجا و در چه زمانی ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن کاربردی است.

چه زمانی ماده 64 قانون مالیت های مستقیم کاربردی است.

این شخص وکیل ملکی است که زمان مناسبی را برای ارائه ادله های خود و اظهارات خود در نظر می گیرد تا در نهایت حق موکلش به دلیل استفاده نابه هنگام ضایع نشود.

بدیهی است که این مسئله همیشه قابلیت ضایع شدن حق افراد در رابطه با اموالی که دارند وجود دارد.

دعاوی ملکی متعددی از جمله سرقفلی، فسخ قرارداد، تخلیه ملک مسکونی، دعوی تصرف عدوانی و غیره وجود دارد که با ضایع شدن حق افراد در هر کدام از آن ها متحمل ضررهای مالی بسیاری است.

به همین دلیل افراد برای رسیدگی به این گونه دعاوی باید به وکیل ملکی متخصص است.

اهمییت مراجعه به وکیل ملکی

مهم ترین موضوعات در مورد رسیدگی وکیل ملکی

بعضی از عناوین مهم در دعوی ملکی که وکیل ملکی و وکلای متخصص در امور ملکی همیشه با آن سروکار داررند به صورت زیر است:

تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک یکی از عناوین مربوط به دعاوی ملکی است که با خرید و فروش اموال غیرمنقول طرح خواهد شد.

زمانی این عنوان از دعوا ملکی مطرح می شود که شخصی از فروشنده ملکی را بخرید و فروشند به هر علتی از انتقال سند مالکیت به شخص خریدار امتناع می کند.

شخص خریدار پس از مراجعه به وکیل ملکی به طرح دعوا در مراجعه ذی صلاح اقدام کند.

تنظیم قرارداد رسمی اجاره: در ماده قانونی 47 کلیه مواردی که موجر باید مطابق با قانون و قرارداد به آن متعهد باشد؛ ذکر شده است.

هنگامیکه مستاجر قصد اجراه ملکلی از شخص موجر دارد، لزوم تنظیم سند را بر خود اجبار دانسته و تا پایان قرارداد مالک باید به تعهدات خود پایبند باشند.

زمانی که موجر به هر دلیلی از تنظیم سند اجاره امتناع کند، مستاجر با کمک وکیل ملکی طرح دادخواست را بررسی می کند.

بعد با این اوصاف لزوم تنظیم سند برای مور اجاره نیاز خواهد شد.

گرفتن حکم تخلیه مورد اجاره تجاری: مدت 60 سال قانون گذاری در ایران، احکام و قوانین مرتبط با اجاره تجاری و مسکونی در یک مسیر قرار دارند.

به صورت کلی احکام کلی مربوط به اجاره هر چیز، متشکل از منزل مسکونی و یا اماکن تجاری یا اجاره انسان و اشیاء یکی است.

مقررات و قوانین مدنی در خصوص اجاره هم به اجاره مسکونی و هم اجاره ملک تجاری اشاره می کند.

قانون گذار ایران با قوانین ارتباط مستاجر و موجر در اسل 56 و 76 و قانون منسوخ شدن ارتباط مستاجر و موجر در سال 1339 برخی از احکام مرتبط با اجاره مسکونی را از اجاره اماکن تجاری جدا کرده است.

در نهایت آن تبیین مقررات لازم و اضافی در این قوانین بوده است.

قوانینی همچون حق تجارت، حق سرقفلی، حق کسب و پیشه از مقررات اضافه شده است.

گرفتن حکم تخلیه مورد اجاره مسکونی: از جمله مسائل و مشکلات شایع حقوقی و ملکی عدم تخلیه مورد اجاره از سمت مستاجر است.

زمانی که شخص برای اجاره محلی اقدام می کند، قراردادی بین موجر و مستاجر عقد می شود.

در این قرارداد مبلغ و یا اجاراه بها و تاریخ شروع و پایان قرارداد و کلیه مشخصات دیگر در آن قرار می گیرد.

مستاجر در زمان پایان قرارداد باید محل اجاره شده را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد.

زمانی که مستاجر به عقد قرارداد پایبند نباشد و از تخلیه مورد اجاره امتناع کند موجر می تواند با طرح شکایتی اقام به دادخواهی خود کند و مستاجر را براساس قانون به تخلیه هر چه زودتر ملک مجبور کند.

دادخواهی در دریافت اجاره های عقب افتاده: طرح این دعوی از سوی موجر صورت می گیرد و هدف وی کاملا مشخص است.

با توجه به قرارداد تنظیم شده بین مستاجر وموجر، مستاجر تعهد به اجاره بهای مشخص شده در سند اجاره را دارد.

زمانی که مستاجر از پرداخت اجاره بهای تعیین شده خودداری کند مقداری از اجاره را پرداخت نکند، طبق قانون موجر می تواند از دادگاه اجور معوقه خود را بخواهد.

طرح دعوای به این صورت براساس عنوان مطالبه اجور معوقه به وسیله وکیل ملکی مطرح خواهد شد و رسیدگی به آن وظیفه مراکز قضایی است.

به روز کردن و تعدیل اجاره بها: به منظور به روز کردن و تعدیل اجاره بها، عادلانه کردن اجاره بها می باشد که نزدیک ترین اجاره دریافتی به عدالت می باشد.

رفع تصرف غیرقانونی یا تصرف عداونی: یکی از مسائل مهم در پرونده های ملکی و حقوقی رفع تصرف عدوانی است.منظور از عدوانی یا غیرقانونی بودن مسئله است.

منظور از رفع تصرف عدوانی جلوگیری از اشخاصی است که دارا سوابق تصرف املاک غیرقانونی، غیرارادی و یا قهری هستند.

ادعای مالکیت با ارائه سندمالیکت برای رفع اتهام و یا جلوگیری از طرح دعوا کافی نیست.

حتی حکم صادر شده از سوی قاضی پرونده علیه مالک است.

رسیدگی به این نوع پرونده حقوقی پیچیده و زمان براست .

دلیل اهمیت بالای این مسئله رسیدگی به پرونده های بدون تشریفات و بیشتر خارج از نوبت است.

حکم صادر شده فورا قابل اجرا می باشد؛ تفاوت تصرف عدوانی با خلع ید در حمیات قانونگذار در تصرف سابق در تصرف عدوانی است.

حمایت از مدعی مالکین در زمینه کاری خلع ید می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *