وکیل اجرت المثل: یکی از حقوی زن ها اجرت المثل است که برای انجام کارهایی که وظیفه زن نیست به وی باید پرداخت شود. طبق ماده 336 قانون مدنی هر شخصی براساس امر دیگری عملی انجام دهد که عرفا بر آن اجرتی در نظر گرفته شود و یا آن شخص برای آن عمل آماده باشد، فرد انجام دهنده مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد. در ادامه به صورت کامل به بررسی اجرت المثل و ویژگی های وکیل اجرت الثمل می پردازیم.

وکیل اجرت المثل

وکیل اجرت المثل زن

اجرت المثل زن از جمله حقوقی که به صورت شرعا و قانونا برای زن در نظر گرفته شده است؛ اجرت المثل کارهای زن در منزل شوهر محسوب می شود.

زمانیکه مردی قصد داشته باشد همسر خود را طلاق دهد باید نخست کلیه حقوق همسر خود را پرداخت کند.

در غیر این صورت اجازه طلاق همسر به او داده نمی شود.

با توجه به صحبت های وکیل اجرت المثل زن، اجرت المثل حقوق مالی زن است.

از آنجاییکه زن کارهای منزل شوهر و نگهداری از فرزندان را انجام دهد؛ بطوریکه موظف به انجام این امور نیست، در ازای انجام کلیه کارهای منزل مرد باید اجرت المثل زن خود را از مرد دریافت کند.

طبق یک مبنای کلی هر عمل انسان محترم است و باید در مقابل انجام آن به او اجرت تعلق گیرد، مگر در مواردی که فرد قصد داشته باشد آن کار را به قصد ثواب انجام دهد.

در تعاریف حقوقی اجرت المثل به این صورت است که اگر شخصی از کارهای فردی دیگری سود ببرد و بین دو طرف هیچگونه قراردادی تحت عنوان دریافت مزد برای کسی که خدمت را ارائه داده است تنظیم نشده باشد، باید شخص که از این کار سود برده است به شخص انجام دهنده در قبال کاری که کرده است اجرت بدهد

این قانون مشمول کار بانوان در منزل شوهر هم می شود.

براساس بیانات و کلا و مشاوران خانواده اجرت المثل زن از حقوق مالی زن است که به ازای کارهایی که در خانه مرد انجام می دهد دریافت می کند.

اجرت المثل چیست؟

اجرت المثل جزو حقوق خاص و ویژه ایی که قانون و شرع برای زنان در نظر دارد. بعبارتی اجرت المثل در مواردی به زن تعلق می گیرد که جزء وظایفش نیست.

طبق قانون و شرع تمکین عام و خاص از جمله وظایف زنان در قبال همرانشان است.

تکمین عام به منزله فرنانبرداری و عایت و دستورات مسر در حدود قانون و شرع است.

برای مثال زن نباید بدون گر اجازه از سوی همسر خود از خانه خارج شود که این موارد تمکین عام می باشد.

برای مثال زن نباید بدون اجازه همسر خود از خانه خارج شود که این از موارد تمکین عام می باشد.

تمکین خاص مربوط به انجام وظایف زناشویی است؛ بدین صورت که زن بدون مانع شرعی نباید از وظایف زناشویی در مقابل همسترش سرباز زند.

در غیر این صورت تمکین عام و خاص اگر زوجه در منزل کاری انجام دهد یا فرزند خود را شیر بدهد می تواند از شوهرش مطالبه اجرت کند. البته به شرطی که مقصد انجام آن کارها به صورت معانی و تبرعی نکرده باشد.

دریافت اجرت المثل به وسیله زن شرایطی دارد که برای دریافت آن باید حتما رعایت شود و همچنین زن باید قصد تبرع نداشته باشد.

همچنین طلاق نباید به درخواست زوجه صورت گیرد و باید شوهر تقاضای طلاق کند البته حتی طلاق از طرف شوهر باشد اما این طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی و یا سوء اخلاق زوجه صورت گیرد باز هم به زن اجرت المثل تعلق خواهد گرفت.

در چه صورت اجرت المثل زن باید به او پرداخت شود؟

در چه صورت اجرت المثل زن باید به او پرداخت شود؟

طبق تبصره ماده 336 قانون مدنی در خصوص اجرت المث زن از شوهر دادگاه باید در دو صورت اجرت المثل زن را مشخص کند و در صورت اثبات این دو موضوع مرد را ملزم به پرداخت اجرت المثل زن کند.

موضوعات ذکر شده مشمول موارد زیر است:

زن در خانه کارهایی میکند که به لحاظ شرعی بر ذمه وی نیست و به دستور شوهر این کارها صورت می گیرد.

زن به قصد ثواب این کارها را در منزل انجام نداده باشد.

با اینکه زن مدعی دریافت اجرت المثل است باید طبق قاعده البینه علی المدعی ثابت کند و دادگاه را متقاعد کند که به قصد ثواب کار نکرده است و به دستور مرد آن کارها را انجام داده است.

برای اثبات این موضوعات باید دلایل کافی و شاهد درستی داشته باشد.

تعیین میزان اجرت المثل

زمانی که ثابت شود زن به قصد ثواب کاری انجام نداده است دادگاه برای تعیین میزان اجرت المثل زن از یک کارشناس کمک می گیرد.

با در نظر گرفت کارهای صصورت گرفته به وسیله زن در منزل شوهر و براساس تعداد سال های زندگی مشترک مرد و زن میزان اجرت المثل زن را مشخص می کند.

در این بین کارشناس باید سعی کند روابط مالی زن و شوهر به صورت غیرعادلانه نبوده است و هیچ کار زن بدون مزد نیست.

چگونگی مطالبه اجرت المثل زن

زن باید برای دریافت اجرت المثل دادخواستی را تنظیم کند و در آن دادخواست ادعای خود را با شهادت شهود و همچنین دلایل دیگر به دادگاه ارائه کند.

این دادخواست همچون مهریه در هر زمانی قابل مطالبه است.

زمانی که قاضی براساس علم خود زن را مستحق دریافت اجرت المثل بداند مرد باید طبق دستور دادگاه اجرت المثل زن را پرداخت کند.

زمانیکه مرد از پرداخت آن سرباز زند، زن قادر است براساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای حکم جلب همسر را داشته باشد و او را زندانی کند که در این مورد نیز دریافت اجرت المثل زن همچون دریافت مهریه است.

زمانیکه مرد قدرت پرداخت اجرت المثل را در یک محله به صورت کامل را نداشت، قادر است دادخواست اعسار و یا تقسیط آن را داشته باشد و به دادگاه ارائه کند سپس دادگاه اجرت المثل را به صورت قسطی برای وی در نظر می گیرد.

کارشناس پس از اعلام درخواست اجرت المثل زن با بررسی پرونده و با در نظر گرفتن سنوات زندگی زوجین و گفتگو با طرفین نظر نهایی خود را اعلام کرده و طبق نظر کارشناس رای دادگاه اعلام می شود.

چگونگی مطالبه اجرت المثل زن

ملاک های تعیین اجرت المثل زن توسط کارشناس

وضعیت شغلی زن

زمانی که زن در بیرون از خانه شاغل باشد، زیرا در خصوص کارهای خانه وقت کمتری صرف می کند از اجرت المثل کمتری در مقابل زنان خانه دار دریافت خواهد کرد.

تحصیلات زن

هر چه زن از تحصیلات بالاتری برخوردار باشد به صورت معمول از اجرت المثل بالاتری نیز در مقایسه با زنانی که سطح سواد کمتری دارند برخوردار است.

تعداد فرزندان

هر چقدر تعداد فرزندان بیشتر باشد به علت بیشتر شدن کارهای صورت گرفته توسط زن در منزل شوهر، زن اجرت المثل بیشتری طلب دارد.

با توجه به موارد ذکر شده شئون زن، شغل پدر زوجه، محل زندگی وی در خانه پدری پیش از ازدواح هم در افزایش اجرت المثل موثر است.

مطالبه اجرت المثل زن پس از فوت شوهر

طبق ماده 336 قانون مدنی پس از فوت شوهر زن حق دارد که اجرت المثل خود را بخواهد، پس از اثبات اینکه کارهایی که در منطل شوهر صورت گرفته است به قصد تبرع نبوده و با توجه به درخواست شوهر این کارها در منزل وی انجام داده است.

در این صورت دادخواست زن به وراث متوفی ارائه خواهد شد و در این مورد شهودی برای اثبات ادعای خو باید به دادگاه معرفی شود.

زمانیکه اموال شوهر به وسیله ورثه تقسیم شود هر یک از ورثه باید نسبت به سهم الارث خود این مبلغ را پرداخت کند.

وکیل خانواده و یا وکیل اجرت المثل زن این شرایط را بررسی خواهد کرد و با در نظر گرفتن قوانین امکان مطالبه آن بررسی می کند.

زمانیکه احتمال بر این باشد که پس از طرح دادخواست در دادگاه دادخواست پذیرفته می شود، پرونده را پذیرش و دادخواست را در دادگاه مطرح می کند.

خوب است زن برای ارائه دادخواست خود از یک وکیل خانواده بهره مند شود زیرا وکیل اجرت المثل زن دادخواست را اصولی و صحیح تنظیم می کند و امور را در اسرع وقت پیگیری می کند تا زن هر چه زودتر به حق و حقوق خود برسد.

شرایط مطالبه اجرت المثل زوجه

شرایط مطالبه اجرت المثل زوجه

قانونگذار برای مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه چهارچوبی را در نظر می گیرد که برای دریافت آن باید رعایت شود.

  • از جمله اینکه زن باید قصد تبرع نداشته باشد
  • طلاق نباید به درخواست ز وجه باشد
  • باید شوهر تقاضای طلاق کند

زمانی که حتی طلاق از سمت شهر باید این طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق زوجه باشد باز هم به زن اجرت المثلی تعلق نخواهد گرفت.

بطوریکه در پرونده های مطالبه اجرت المثل به اثبات دلایلی نیاز است، حضور وکیل اجرت المثل برای حصول بهترین نتیجه ضروری است.

چگونگی تعیین و مطالبه اجرت المثل

برای مطالبه اجرت المثل وضع مالی شهر تعیین کننده مبلغ اجرت المثل نیست بلکه پس از ارجاع به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص خواهد شد.

اجرت المثل در طلاق توافقی

طلاق توافقی همانطور که از اسم آن پیداست به طلاقی گته می شود که اولا زن و مرد به طلاق رضایت کامل داشته باشند

ثانیا بر سر همه مسائل به توافق رسیده باشند.

زمانی که فرزند دارند سر حضانت فرزند باید به توافق رسیده باشند.

کمک گرفتن در این مورد می تواند برای طرفین بسیار مناسب باشد، زمانیکه خانم مهریه دارد باید به توافق رسیده باشد که بخشی از مهریه را ببخشد و فقط قسمتی از آن را دریافت کند.

به صورت کلی مهریه در طلاق توافقی و حضانت فرزند در طلاق توافقی بر اساس توافق زوجین خواهد بود.

از آنجایی که اجرت المثل فقط در صورتی به خانم تعلق می گیرد که طلاق یک طرفه و از سمت آقا باشد سپس در طلاق توافقی اجرت المثل به خانم تعلق نمی گیرد.

اجرت المثل ایام نامزدی

با در نظر گرفتن رسم و عرف امورز جامعه معمولا در زمان نامزدی زوجین جدا از هم زندگی می کنند و تا پیش از مراسم رسمی در منزل مشترک نیستند به همین دلیل اجرت المثل در دوران نامزدی منتفی خواهد شد.

نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف

محاسبه اجرت المثل به عوامل متعددی بستگی دارد و میزان آن به شرایط، نوع اعمال و نحوه استفاده، مدت زمان استفاده و سایر شرایط متفاوت است.

به همین دلیل اجرت المثل زمانی تعیین می شود که دعوا در محاکم مطرح شده باشد و کارشناس پس از بررسی کلیه شرایط، میزان و مبلغ آن به صورت قطعی مشخص کند.

البته می توان پس از اعلام نظر کارشناسی به نظرییه وی اعتراض کند زیرا بسیاری از افراد ناآگاهانه و بدون مراجعه به وکیل شخصا اقدام به طرح دعوای مطالبه اجرت المثل می کنند و با توجه به تخصصی بودن موضوع و منفعت هر دو طر ف بهتر است که همه اقدامات از طریق وکیل دادگستری صورت گیرد.

Rate this post

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *