وکیل حضانت: معمولا به دلیل مشکلات خانوادگی یا فوت یکی از والدین وظیفه نگهداری از فرزند باید به یکی از طرفین و یا قیم او منتقل شود که معمولا برای رده های سنی مختلف دادگاه تصمیم می گیرد. در برخی موارد وجود وکیل متخصص بسیار مهم است. در ادامه به صورت کامل و جامع به بررسی کامل با وظایف وکیل حضانت و مسئله حضانت می پردازیم.

آشنایی با وظایف وکیل حضانت

حضانت چیست؟

کودکان برای در فرآیند رشد خود به محیطی امن و چهارچوبی با نام خانواده برای پرورش خود لازم دارند. اهمییت این مسئله بطوری است که قانونگذار مواد 40 تا 47 قانون حمایت از خانواد و ماده 1168 الی 1179 قانون مدنی در خصوص شرایط حضانت فرزند به آن اختصاص داده می شود.

اما پیش از آن لازم برآن دیدیم که اول به تعریف حضانت به لحاظ لغوی و بعد شرایط اعطای آن به یکی از والدین و موارد سقوط آن بپردازیم.

تعریف حضانت فرزند

در قانون مدنی و حمایت از خانواده لغت حضانت معنای خاصی ندارد و تعریفی برای آن در نظر گرفته نشده است.

ولی این چنین گفته می شود که حضانت فرزند یعنی نگه داشتن و تربیت کردن فرزندان، تهیه تمام لوازم و وسایل برای ادامه زندگی، رشد و تربیت روحی و جسمی کودک همچون تهیه البسه، خوراک، مسکن و خدمات بهداشتی و مواردی دیگر گفته می شود.

آنچه که لازم است قانون من باب مسئله حضانت بیشتر به جنبه پرورش جسمی کودک توجه داشته تا به جنبه تربیتی و پرورش اخلاقی هیچ یک از والدین حق حضانت را از خود نمی توانند ساقط کند و یا به طرف دیگر منتقل کنند بعبارتی حضانت فرزند برای پدر و مادر در قانون تعیین شده است.

زمانی که طلاق از هر نوعی که باشد انجام شود و یا نکاح فسخ شود پدر و مادر نمی توانند از زیر بار حضانت شانه خالی کنند و هر کدام می توانند به وسیله وکیل حضانت فرزند اقدام کنند.

دادگاه باید در حضانت طفل و شرایط آن تصمیم گیری کند این در قانون گذاری آمده است اما در فرآیند قضایی به آن عمل نمی کنند زیرا در برخی از موارد دیده می شود که مادر به ازای مهریه حضانت فرزند خویش را قبول کند.

حضانت فرزند به عهده هر دو طرف است و قانون برای ایجاد عدالت و مصلحت کودک این تکلیف ها را تعیین می کند و براساس ماده 1137 قانون مدنی زمانی که حضانت فرزند برعهده یکی از والدین است به هیچ وجه قادر نیست از نگهداری کودک سرباز بزنند.

در این زمان دادگاه حضانت فرزند را به قیمی دیگر و یا یکی از بستگاه که حضانت کودک پس از بستگان درجه اول را بعهده دارد می سپارد؛ زمانی که هیچکدام از آن ها ممکن نباشد، حضانت کودک به خرج پدر و یا اگر پدر فوت کرده باشد به خرج مادر تامین خواهد شد.

در خصوص طلاق به صورت توافقی شرایط متفاوت است بدین شکل که تصمیم گیری در خصوص حضانت و شرایط آن من الجمله میزان ملاقات طرف مقابل با فرزندان و نحوه پرداخت نفقه و میزان آن تا پیش از سن بلوغ مااند سایر شرایط موجود در طلاق توافقی محصل توفق زوجین است اما در خصوص شرایط حضانت پس از رسیدن فرزند به سن بلوغ مانند سایر انواع طلاق است.

وکیل حضانت فرزند

وکیل حضانت فرزند

زمانی که فرزند زیر 7 سال بود و طلاق در خانواد انجام شد در این صورت فرزند نه به سن بلوغ رسیده است و نه رشید محسوب می شود در چنین شرایطی کودک به علت وابستگی و حساسیت سنی باید کنار مادر خود باشد. پس تا 7 سالگی حضانت فرزند برای مادر می باشد.

حضانت فرزند بالای 7 سال (غیررشید)

پس از تمام شدن 7 سالگی فرزند مادر اولویت خود را در حضانت از دست می دهد و اگر در خصوص حضانت فرزند والدین با مشکل روبه رو شوند دادگاه صلاح کودک را در اولویت قرار دادن و با مراجع صالح دادگاه تصمیم می گیرد که با توجه به شرایط چه کسی صلاحیت نگه داری و حضانت کودک را دارد.

شرایط حضانت فرزند پس از 7 سالگی (از زبان وکیل حضانت بشنوید)

شرایط حضانت فرزند پس از 7 سالگی به مادر واگذار خواهد شد که در این خصوص حضانت فرزند تا سن بلوغ ادامه دارد اما این محدوده سنی در گذشته در ماده 1169 مصوب 1314 محدوده سنی حضانت طفل پسر به وسیله مادر تا 2 سالگی در نظر گرفته میشدکه پس از تغییرات در قانون حضانت فرزند در سال 1382 اتفاق افتاد، این محد.ده سنی برای فرزندان دختر و پسر به صورت یکسان تا سن 7 سالگی می باشد.

در خصوص حضانت فرزند اولویت بایدا مصلحت کودک باشد تا قادر باشد به رشد جسمی و روحی بسیار خوبی برسد و به خوبی تربیت شود اما هر آنچه که در این بخش بسیار اهمییت دارد این است که تا زمانیکه مسئولیت و حضانت برعهده یکی از والدین باشد دیگری قادر نیست از انجام وظیفه در قبال فرزند سرباز زند.

دختران در 9 سال تمام قمری و پسران در 15 سال تمام قمری از حضانت والدین خود خارج خواهند شد و خودشان می توانند در خصوص زندگی خود تصمیم بگیرند زیرا در این سن کودکان به بلوغ شرعی رسیده و دادگاه نمی تواند در خصوص تصمیمی برای کودکان نظر دهد.

بعبارتی دیگر با در نظر گرفتن قوانین موجود در ایران هرآنچه که سبب محدودیت در خصوص حضانت فرزندان می شود رسیدن آن ها به سن بلوغ است.

نکاتی درباره حضانت فرزند با وکیل حضانت

نکاتی درباره حضانت فرزند: راهنمایی توسط وکیل حضانت فرزند

زمانیکه یکی از والدین کودک فوت شود، نگهداری و حضانت فرزند به والدی که زنده است سپرده می شود.

طبق ماده 1171 قانون مدنی هیچکس مانند والدین قادر نیست از فرزندان نگهداری کنند و حضانت فرزند را برعهده بگیرند.

اگر پدر و مادر کودک هر دو فوت شده باشند حضانت فرزند با جد پدری است؛ زیرا پدر بزرگ کودک نسبت به دارایی و سایر امور فرزند خود آگاهی کاملی دارند.

زمانی که جد پدری زنده نباشد؛ حضانت فرزند به خویشان به ترتیب درجات ارث خواهد رسید.

بعد از این که 7 سالگی تمام شد دادگاه با توجه بر مصلحت فرزند باید حضانت را به پدر و یا مادر بدهید و در هر حالتی نفقه کودک به عهده پدر خواهد بود.

طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مادر یا هرکسی که حضانت فرزند را برعهده دارد قادر است این نفقه را از پدر این کودک بگیرد.

موانع حضانت فرزند که وکیل حضانت مسلط است

با توجه به ماده 1170 قانون مدنی هنگامی که حضانت فرزند با مادر باشد وی به بیماری خاصی و یا جنون مبتلا شود و یا حتی با شخص دیگری ازدواج کند؛ پدر قادر است حضانت فرزند را به واسطه وکیل حضانت فرزند برعهده بگیرد.

در طلاق توافقی قادر است که پس از توافق زوجین فرزندان می توانند کماکان بعد از ازدواج مادر تحت حضانت وی قرار بگیرند.

جنون مختص مادر نیست در این باره پدر هم به جنون مبتلا می شود و حق حضانت از وی گرفته می شود.

زمانی که مادر ازدواج کند و شوهر سابق وی زنده باشد، حضانت فرزند به پدر منتقل می شود و زمانی که پدر فوت شده باشد حضانت فرزند برعهده مادر است و به جد پدری نخواهد رسید.

در برخی موارد زن در زمان طلاق حضانت فرزند را در ازای بخشش مهریه از شوهرش می گیرد، زمانی که بعد از طلاق با مرد دیگری ازدواج می کند و دیگر قادر نیست مهریه طلب کند و حضانت فرزند به پدر به او برگردد.

با توجه به ماده 1137 قانون مدنی زمانی که یکی از والدین توانایی مراقبت از کودکی که حضانت آن بر گردن آن هاس را نداشته و به عوامل پایین دچار شده باشند، حضانت از آن ها ساقط می شود.

مصداق هایی که سبب عدم مواطبت شناخته می شود:

زمانی که اعتیاد به الکل ومواد مخدر یا قمار داشته باشد.

دچار فحشا و یا فساد اخلاقی باشد.

زمانی که بیماری روانی یا مشابه این بیماری داشته باشد و به وسیله پزشک قانونی تعیین شده باشد.

از کودک خود سواستفاده کرده و وی را مجبور کند کارهای غیر اخلاقی انجام دهد و یا حتی دچار فساد، فحشا و یا قاچاق شود.

فرزندان خود را بیش از اندازه تنبیه کرده و کتک بزند.

نکاتی در خصوص وکیل حضانت فرزند

نکاتی در خصوص وکیل حضانت فرزند

کفر: در قانون مدنی چیزی در خصوص کفر نوشته نشده است که براساس شرع، کفر سبب می شود که حضانت فرزند را از دست بدهد.

هر یک از والدین که مدعی شوند که طرف دگیر برای نگهداری از کودک صلاحیت ندارد، باید به وسیله وکیل حضانت فرزند اسناد و مدارک معتبر و قانع کننده ایی به دادگاه ارائه دهند و طبق قاعده “البینه علی المدعی” ضانت کودک را والدا می گیرند.

اگ مردی کودک با سن زیر 7 سال را به مادر نده، مادر قادر است پس از مراجعه به دادگاه و بدون تشریفات خاصی و بدون نوبت به کار آن رسیدگی می شود و حضانت فرزند به مادر سپرده خواهد شد.

این افراد پس از مراجعه به وکیل خانواد قادر خواهند بود به احتی کلیه این مراحل را طی کنند.

مشاوره حقوقی حضانت

قانونگذار درباره تعیین پایان مدت حضانت به صورت سریع تعیین تکلیف نمی کند، فلذا به هر ترتیب قادر است به این صورت استدلال کند که حضانت حق و تکلیف متقابل است که بر ذمه والدین است.

بعبارتی نگهداری فرزند به وسیله والدین حق شرعی و مورد پذیرش قانون است و از طرفی نگهداری شدن و تامین هزینه های مربوط به آن حق فرزند است و این حق تکلیفی است که برعهده والدین خواهد بود.

مشاوره حقوقی حضانت به دو قسمت تقسیم می شود که یکی اخذ حضانت و دیگری سلب حضانت است.

با توجه به مشخصات به دست آمده حضانت به وسیله هرکدام از والدین نسبت به طرف مقابل طرح می شود.

در این صورت طبق قانون حمایت خانواده حضانت فرزند تا سن 7 سالگی با مادر خواهد بود.

به همین ترتیب اصل بر حضانت طفل تا 7 سال با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود در این بین هر کدام از والدین قادر است حضانت طرف مقابل را سلب کند و فرزند مشترک را از طرف مقابل دریافت کند.

مسائل سلب حضانت با تعیین دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود لیکن از موارد سلب حضانت شاید اعتیاد هر کدام از والدین به هر نوع مواد مخدر و یا الکل، فساد اخلاقی، بیماری های روحی و روانی که زیان با تشخیص داده شود.

سواستفاده از فرزند در انجام مشاغلی بر ضد اخلاق و یا تکدی گری و یا قاچاق، ضرب و جرح های خارج از عرف معمول متشکل از موارد سلب حضانت از هر کدام از والدین می شود.

مدارک موردنیاز حضانت که وکیل حضانت از شما میخواهد

مدارک موردنیاز در جهت طرح دادخواست حضانت عبارت است از:

  • اصل سند نکاح،
  • اصل شناسنامه،
  • کارت ملی،
  • ثبت نام در سیستم ثنا که همان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی است.
ویژگی وکیل حضانت خوب

ویژگی وکیل حضانت خوب

رازداری جزو ویژگی های وکیل حضانت است. بطوریکه موکل بدون ترس و نگرانی حقایق را برای وکیل خود می گوید.

وکیل حضانت دارای دانش و تحصیلات کافی در علوم خانواد، دارای تسلط و تجربیات کافی در پرونده های خاواده

روال کار در دادگاه های خانواد، تجدید نظر و دیوارن عالی کشور و قوانین متفرقه را داشته باشد.

طرح دعوی حضانت توسط وکیل

رسیدگی به دعاوی خانوادگی من الجمله دعوی حضانت در دادگاه خانواده انجام می شود.

برای طرح دادخواست حضانت و نگهداری از طفل خوب است از وکیل حضانت استفاده کنید.

زیرا وکیل خانواد به قوانین خانواده تسلط دارد، رای مطلوب را در نتیجه دفاعیات موثر او صادر خواهد شد و قعطعا به نفع موکل خواهد بود.

حضانت، از واژگان حقوق خانواده است و به‌طور خلاصه، به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است. نمی‌شود واژهٔ فارسی سرپرستی را همسان با واژهٔ حضانت گرفت. زیرا واژهٔ حضانت، مجازاً از واژه‌ای گرفته شده که به سرپرستی از کودک و بچه‌های خرد یک حیوان برمیگردد.

ویکی

چرا باید پیش از هر اقدامی با وکیل مشورت کنیم؟

با در نظر گرفتن پراکندگی مواد، اصلاحیه ها و تبصره هایی که روزانه شاهد مصوب شدن آن می باشیم.

عدم تسلط به قوانین و اطلاع لازم است پیش از هر اقدامی برای طرح هرگونه دادخواست و یا دفاع در دعوی وکیل متخصص و مجرب مشاوره شوید.

Rate this post

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *